Monday, June 11, 2007Trafiamy na turniej rycerski i kiermasz (do tej pory schowany po drugiej stronie ratusza), a także odkrywamy" stare dzwony. Jaka szkoda że nasz pobyt tu zbliża sie ku końcowi.

Posted by Picasa

No comments: